Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K – „Transfer neprofitnim organizacijama“

Obavještavamo sve zainteresirane da je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ objavilo javni poziv za odabir projekata koji će biti sufinancirani iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih proračunom HNŽ za 2019. godinu.
Javni poziv raspoređen je na dvije programske aktivnosti. Prva obuhvaća sufinanciranje projekata edukacije i promocije životnih stilova u području upravljanja otpadom, izbjegavanje nastanka otpada, recikliranje otpada i pravilno postupanje s otpadom u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM.
Korisnici sredstava su udruge sa sjedištem na području HNŽ-K, a koje su upisane u registre udruga koje se vode kod mjerodavnih tijela na županijskoj, federalnoj ili državnoj razini te su programski usmjerene na rad u području zaštite okoliša i prirode, kao i druge neprofitne organizacije registrirane na području HNŽ (obrazovne ustanove, uključujući i predškolske).
Prihvatljive programske aktivnosti su edukacija, informiranje i promocija na temu zaštite okoliša i održivog razvoja ko održavanja stručnih tribina, predavanja, okruglih stolova, tiskanje promotivnih letaka i sl.
Druga programska aktivnost obuhvaća sufinanciranje projekata saniranja, poticanja izbjagavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovne uporane, obrade i odlaganja svih vrsta otpada u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM.
Korisnici sredstava su udruge sa sjedištem na području HNŽ-K, a koje su upisane u registre udruga koje se vode kod mjerodavnih tijela na županijskoj, federalnoj ili državnoj razini te su programski usmjerene na rad u području zaštite okoliša i prirode.
Prihvatljive programske aktivnosti su konkretne aktivnosti uklanjanja divljih odlagališta uz uspostavu mjera za spriječavanje njihovog ponovnog nastajanja i postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
Tekst Javnog poziva za odabir projekata koji će biti sufinancirani iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ kao i obrazac može se preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva (http://www.mtto-hnz-k.ba).

Rok za dostavu prijava je 1.srpnja 2019.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA HNŽ-K
Prijava na javni poziv
„Transfer za neprofitnim organizacijama – PROGRAMSKA AKTIVNOST br__.“
Braće Fejića bb
88 000 Mostar