Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za transfere:

 • TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
  http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi/156-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-iz-proracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2019-godinu/784-transfer-za-obnovu-kulturnog-i-graditeljskog-naslijeda
 • TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
  http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi/156-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-iz-proracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2019-godinu/781-transfer-za-kulturu-od-znacaja-za-federaciju-bih
 • TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
  http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi/156-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-iz-proracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2019-godinu/782-transfer-za-udruzenja-gradana-i-organizacija-u-oblasti-kulture
 • TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
  http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi/156-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-iz-proracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2019-godinu/786-transfer-za-sport-od-znacaja-za-federaciju
 • TRANSFER ZA MLADE
  http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi/156-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-iz-proracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2019-godinu/785-transfer-za-mlade
 • TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi/156-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-iz-proracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2019-godinu/783-transfer-za-institucije-nauke-i-kulture-od-znacaja-za-bosnu-i-hercegovinu

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: Javni pozivi i konkursi (http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi) ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa.
Rok za dostavljanje prijava je 31. 05. 2019. godine.
Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo
Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.