Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otvoren javni poziv EU4Business programa za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u turizmu

Fond za turizam dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informacijsko-komunikacijskih alata. Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici i turistički operateri, sa naglaskom na žene i mlade.

Sve aktivnosti koje se financiraju iz navedenog fonda, moraju se odnositi na jedan od sljedećih prioriteta za financiranje:

  • Kulturni turizam u vezi sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH (kao i onom koja se nalazi na privremenoj listi);
  • Turizam na otvorenom (Outdoor), duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Kandidati mogu biti partnerstva od najmanje tri partnera, pri čemu bar jedan od partnera treba biti predstavnik privatnog sektora. Visina mogućih odobrenih sredstava kreće se između 80.000 i 300.000 eura. Potreban je vlastiti doprinos podnostitelja zahtjeva u iznosu od najmanje 20% ukupnih troškova projekta. Trajanje projekata može biti između 8 i 18 mjeseci.

Informativni sastanak u Mostaru planira se 24.05.2019. godine, u 11:00 sati, u prostorijama INTERA Tehnološkog parka.

Rok u kojem kvalificirane i zainteresirane strane  podnose  svoje prijave je najkasnije do ponedjeljka, 01.07.2019. godine do 16:00.

Detalji poziva dostupni su na mrežnoj stranici EU4Business programa:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PARTNERSTVA U TURIZMU

Aplikacijska forma dostupna je na:
https://eu4business.core-enigma.com/