Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA: XVI. REDOVNA SJEDNICA OV NEUM

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-572/19
Neum, 02.04.2019. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam XVI. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 10.4.2019. godine (srijeda) u dvorani „Grand hotela Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz Zapisnika sa XV. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog zaključka o usvajanju programa rada Općinskog vijeća Neum za 2019. godinu
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa rada načelnika i općinskih službi za upravu općine Neum za 2019. godinu
 4. Prijedlog zaključka o usvajanju analize realizacije turističke seozne 2018 i programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2019. godine
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Jazine-Kamenice u Neumu
 6. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa izgradnje kanalizacijskog sustava
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornog odbora kojima je općina Neum osnivač
 9. Prijedlog odluke o organiziranju 24. HGF-a „Etnofest Neum 2019“ i 12. manifestacije „Vecer Hrvatskog folklora Neum 2019 godine“
 10. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnine
 11. Zemljišna politka
 12. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić