Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede FARMA II

Ovaj Poziv obuhvaća sedam paketa i podnositelji zahtjeva se mogu prijaviti za podršku u okviru jednog paketa ili kombinirati više paketa, koji uključuju:
Paket 1: Obuke i/ili savjetodavne usluge
• Paket 2: Kratka studijska putovanja u zemlji
• Paket 3: Međunarodna studijska putovanja (u regiji i šire)
• Paket 4: Posjete i učešće na međunarodnim sajmovima
• Paket 5: Posjete i učešće na domaćim sajmovima
• Paket 6: Poslovni susreti (B2B) i posjete privrednim subjektima u zemlji
• Paket 7: Promotivne i informativne kampanje

USAID/Sweden Projekt razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružatelje usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške, te na taj način doprinesu jačanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora.

Potencijalni podnositelji zahtjeva– privatni pružatelji usluga poslovnog razvoja i druge  proizvođačke  organizacije (udruženja, zadruge i privatna preduzeća) moraju dokazati da imaju dovoljan broj zainteresiranih poljoprivrednika i/ili agrobiznisa koji imaju potrebu za obukom i/ili savjetodavnim uslugama. Potencijalni  podnositelji zahtjeva moraju dokazati da posjeduju  potrebne vještine, kompetencije i resurse za organiziranje pružanja niza obuka i savjetodavnih usluga, prethodno  odabranim poljoprivrednicima i/ili agrobiznisima u sektorima koje podržava  FARMA II.

Informativni sastanak u Mostaru planiran je 02.04.2019. u 14:00h

Sudjelovanje na informativnim  sastancima potrebno je  potvrditi   najkasnije do 20.03.2019. putem email adrese grants@farmabih.ba .

Krajnji datum za dostavljanje zahtjeva je  19.04.2019. do 16:00h  Pored slanja elektronskim putem, na e-mail adresu:grants@farmabih.ba , podnositelji zahtjeva trebaju dostaviti zahtjeve i u tiskanoj formi na  adresu:

USAID/Sweden FARMA II
71000 Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1B/18

Zahtjevi moraju biti primljeni najkasnije do 19.04.2019. Podnositelji zahtjeva moraju zadovoljiti kriterije koji se odnose na ovaj Javni poziv.

Zainteresirane organizacije, registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, sve obrasce i detalje o ovom pozivu mogu naći na:

 http://farmabih.ba/bs/press/novi-grantovi-za-sektor-poljoprivrede-sedam-paketa-u-jednom-pozivu/400

Kompletan tekst Javnog poziva dostupan je na:

http://farmabih.ba/assets/content/rfa-009-2019-pruzanje-usluga-obuke-savjetodavne-podrske-i-druge-strucne-podrske-8-mart-2019-finalni-poziv-1552036342.pdf