Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODRŽANA XV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Dana 8.2.2019. godine održana je XV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum i na sjednici su usvojeni:

  1. Izvadak iz Zapisnika s XIV. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Odluka o gubitku statusa javnog dobra
  3. Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta
  4. Odluka o izdavanju instrumenata osiguranja povrata kredita
  5. Odluka o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za rad
  6. Odluka o utvrđivanju konačne građevne cijene 1m2 korisne stambene površine za 2018 godinu
  7. Zaključak o prihvaćanju ugovora o zakupu između Općine Neum i Neretvanac d.o.o.
  8. Zaključak o prihvaćanju ugovora o zakupu između Općine Neum i AMKuBiH