Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otvoren Javni poziv za projekt “Konkurentnost i inovacije Lokalne razvojne strategije-EU4Business”

Ovaj projekt, koji za cilj ima doprinos ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentiranim sektorima, predstavlja četverogodišnju inicijativu (2018.-2022.), koju prvenstveno financira Europska unija (EU) u okviru lnstrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft fur lnternationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvalitete proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/poduzetnici, zadruge i poduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima:

  • uzgoj voća,
  • uzgoj povrća,
  • uzgoj vinove loze,
  • proizvodnja mesa,
  • proizvodnja mlijeka,
  • uzgoj žitarica i uljarica.

Posebni kriteriji prihvatljivosti podnositelja prijave određeni su prema ciljanim pod-sektorima.

Uzgoj voća i vinove loze :
Podnesena prijava će biti uzeta u obzir ukoliko podnositelj prijave posjeduje na svoje ime :

  • od minimalno 1 hektara do maksimalno 15 hektara zasada jagodastog voća,
  • od minimalno 2 hektara do maksimalno 100 hektara zasada voća,
  • od minimalno 1 hektara do maksimalno 50 hektara vinograda

Uzgoj povrća
Podnesena prijava će se uzeti u obzir ukoliko podnositelj prijave posjeduje na svoje ime:

  • od minimalno 5 hektara do maksimalno 50 hektara proizvodnje na otvorenom polju

Uzgoj voća i povrća u zaštićenom prostoru
– podnesena prijava će biti uzeta u obzir ukoliko će podnositelj prijave posjedovati na kraju investicije na svoje ime:
– minimalno 0.5 hektara zaštićenog prostora upisanih u Registar

Proizvodnja mlijeka:
– Podnesena prijava će se uzeti u obzir ukoliko podnositelj prijave posjeduje na svoje ime :
– Minimalno 15 muznih krava na kraju planirane investicije
– Minimalno 50 koza na kraju planirane investicije
– Minimalno 50 ovaca na kraju planirane investicije

Proizvodnja mesa:
Podnesena prijava će biti uzeta u obzir ukoliko će podnositelj prijave posjedovati na kraju investicije na svoje ime:
– Minimalno 20 junadi
– Minimalno 50 ovaca
– Minimalno 10.000 brojlera
– Minimalno 200 i više svinja (tovljenika)

Uzgoj žitarica i uljarica:
Podnesena prijava će biti uzeta u obzir ukoliko podnositelj prijave posjeduje na svoje ime :
– minimalno 30 hektara do maksimalno 100 hektara zasada žitarica i/ili uljarica

Ostali opći i posebni kriteriji za podnositelje prijave dostupni su na: https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2018/EU-dokumenti/Javni-poziv-primarna-proizvodnja-EU4Business.pdf
Cjelokupni tekst javnog poziva, i prilozi dostupni su na mrežnim stranicama
http://europa.ba/?p=61828&fbclid=IwAR1NxAaRy-mtldzi4Kjaf4eImty2AH9-PpKoIRNlr5-W_Y2mlmYgDOnoijQ

Ukupna sredstva za financiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1.750.000 KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 KM do maksimalno 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekt podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinanciranje podnosioca prijave i 60% sufinanciranje kroz mjeru podrške). Sufinanciranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. ožujak 2019. godine do 17:00 sati.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe sa područja općine Neum, koje zadovoljavaju uvijete natječaja, mogu se javiti u Službu za gospodarstvo i financije općine Neum osobno ili na tel. 036/ 880 -129, ili Razvojnoj agenciji Nera za asistiranje i pomoć pri pripremi projektne dokumentacije za navedeni javni poziv, na e- mail: info-nera@neum.ba ili kontakt tel. 036/884 112.