Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

EU4Business – Javni poziv za podršku poljoprivrednim gospodarstvima

U okviru Projekta “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije- EU4Business”, objavljen je Javni poziv za podršku poljoprivrednim gospodarstvima.

Ovaj Projekt, koji za cilj ima doprinos ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentiranim sektorima, predstavlja četverogodišnju inicijativu (2018.-2022.), koju prvenstveno financira Europska unija (EU) u okviru lnstrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft fur lnternationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP je odgovoran za provedbu projektnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede, proizvodnje hrane i ruralnog razvoja, gdje će se kroz mjere podrške u ukupnom iznosu od blizu 6 milijuna KM podržati investicije za sljedeće grupe korisnika:

  1. poljoprivredna gospodarstvaa koja se bave primarnom proizvodnjom,
  2. pravne osobe koja se bave preradom i proizvodnjom prehrambenih proizvoda,
  3. lokalne vlasti koje kroz partnerstva sa poljoprivrednim proizvođačima jačaju ruralna područja.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gospodarstvima mogu biti fizičke osobe, obrti/produzetnici, zadruge i poduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima opisanim u Javnom pozivu.

Podnositelji prijava mogu podnijeti prijave za projekte definirane ovimjavnim pozivomisključivo samostalno. Prijave više podnositelja kroz jedan prijedlog neće biti uzete u obzir.

Podnositelji prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Sve informacije o načinu provedbe, kriterijima, zahtjevima, rokovima i načinu prijave možete naći pod sljedećim linkovima:

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj kuverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili osobno (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena osobi koja osobno dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) – Projekat EU4Business
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. ožujak 2019. godine do 17:00 sati. Neposredno nakon objave javnog poziva Projekat EU4Business će organizirati niz info sesija tijekom kojih će se prezentirati svi aspekti javnog poziva te pojasniti uvjete i kriterije. Tijekom sesija potencijalni podnositelji prijava će imati priliku postavljati pitanja o javnom pozivu, priopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.