Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA: XV. REDOVNA SJEDNICA OV NEUM

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-189/19
Neum, 1.2.2019. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam XV. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 08.2.2019. godine (petak) u dvorani „Grand hotela Neum“ u Neumu s početkom u 8,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Izvadak iz Zapisnika sa XIV. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Odluke o izdavanju instrumenata osiguranja povrata kredita
  3. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih uvijeta
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne građevne cijene 1m2 korisne stambene površine za 2018 godinu
  5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o zakupu između Općine Neum i Neretvanac d.o.o.
  6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o zakupu između Općine Neum i AMKuBiH
  7. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić