Odobrena sredstva za nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog poziva  za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2, u okviru LOT3 (Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH) ostvario je projekt Općine Neum: “Nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora fekalnih otpadnih voda na priobalnom području općine Neum u naselju Tiha Luka – ulica Dalmatinska“ sa iznosom od 150.000,00 KM.

Aplikaciju za prijavu projekta za Općinu Neum, izradila je RA „Nera“ d.o.o. Neum u suradnji sa JP „Mareco“ d.o.o. Neum.

Realizacija projekta, odnosno izgradnja kolektora u Dalmatinskoj ulici provest će se u toku tekuće godine, a za provedbu projektu nadležna je općinska Služba za stambeno komunalne poslove, izgradnju i razvoj.