Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODRŽANA XIV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Dana 7.1.2019. godine održana je četrnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Neum i na sjednici su usvojeni:

  1. Izvadak iz Zapisnika s XIII. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Odluka o usvajanju Proračuna općine Neum za 2019 godinu
  3. Odluka o izvršenju proračuna općine Neum
  4. Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovne i srednjih škola s područja općine Neum
  5. Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane naknade za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu
  6. Odluka o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju
  7. Zaključak o produljenju mandata članovima nadzornih odbora/upravnih vijeća
  8. Zaključak u svezi izgradnje pristupnih puteva na novu trasu magistralne ceste M17.3
  9. Zaključak o proglašenju Željka Komšića nepoželjnim u općini Neum
  10. Zemljišna politika