Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA: XIV. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-22/19
Neum, 03.1.2019. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam XIV. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 07.1.2019. godine (ponedjeljak) u dvorani „Grand hotela Neum“ u Neumu s početkom u 8,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Izvadak iz Zapisnika sa XIII. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna općine Neum za 2019 godinu
  3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Neum
  4. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovne i srednjih škola sa područja općine Neum
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednkoratne novčane naknade za opremu novorođenog djeteta za 2019 godinu
  6. Zaključak
  7. Zemljišna politika
  8. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić