Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izvršena primopredaja radova na „Izgradnji pogona za preradu maslina – I. faza“

Dana 6. prosinca, 2018. godine izvršena je službena primopredaja radova na izgradnji pogona za preradu maslina – I. faza, o čemu je sačinjen i potpisan službeni zapisnik. Primopredaji radova nazočili su: načelnik općine Živko Matuško, direktor Ureda za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Halil Omanović, glavni inženjer Rifet Džambegović, pomoćnik načelnika Josip Njavro i predstavnik izvođača radova – poduzeća Eccon-inžinjering d.o.o. Čapljina, Vlatko Malić.

Nazočne je Načelnik pozdravio, zahvalio se na iznimno kvalitetnoj i efikasnoj dosadašnjoj suradnji, te iskoristio priliku započeti razgovore oko realizacije II. faze radova na izgradnji pogona za preradu maslina, pa je tako dogovoreno da pripremne aktivnosti za II. fazu radove krenu već početkom sljedećeg tjedna.

Informacije o projektu „Izgradnje pogona za preradu maslina – I. faza“

Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva implementira projekt pod nazivom ,,Projekt razvoja ruralnog poslovanja” (Rural Business Development Project- RBDP: IFAD-Lo-l-859.BA; OFID-Lo-4930), koji je većim dijelom financiran sredstvima kredita IFAD-a (Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj), a pružatelj usluga (Service provider) je Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA. Općina Neum je svojom aplikacijom od 7.9.2017. godine ispunila potrebne uvjete za povlačenje sredstava za sufinanciranje projekta izgradnje Uljare – pogona za proizvodnju ulja preradom plodova maslina. Idejni i glavni projekt izgradnje objekta „Uljare“ u GZ Dubrava izradilo je poduzeće ECOPLAN d.o.o. Mostar sukladno Ugovoru potpisanom 25.04.2017. godine.

Cilj projekta je izgradnjom mlinice osigurati kvalitetnu i blagovremenu uslugu prerade maslina proizvođačima, osigurati visoki standard usluge i sačuvati kvalitetu ulja, potaknuti proizvođače na daljnja ulaganja, dati potporu i promovirati eko proizvodnju, te potaknuti ostanak stanovnika na selu.

Dana, 23.11.2017. godine je u Dnevnom listu objavljen „Poziv za dostavljanje ponuda za Izgradnju pogona za preradu maslina, I. faza; RBDP/3/PCW-61/NE“, 20.12.2017. u prostorijama SERDA-e, Kolodvorska, 6 Sarajevo, tri prispjele ponude je Povjerenstvo otvorilo, evaluiralo, te je krajem 1. mjeseca 2018. godine i sklopljen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem – konzorcijem ECCON-inžinjering d.o.o. Čapljina i Promark d.o.o. Mostar kao izvođačem radova.

Realizacija projekta je inače planirana u više faza, a u Proračunu općine Neum za 2018. bila su planirana sredstva za I. i II. fazu odnosno 515.000,00 KM, uz procjenu da nam nedostaje još oko 330.000,00 KM za zatvaranje kompletne financijske konstrukcije do puštanja uljare u rad. Za realizaciju radova I. faze ukupno je utrošeno 270.452,08 KM, od čega je, po gore navedenom ugovoru, Ured za koordinaciju projekta – PCU izdvojio 175.000,00 KM, a ostatak općina Neum.