Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima za podnošenje plana prijave proizvodnje, prijave proizvodnje, rokovima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu, kao i rokova za godišnju prijavu stanja na poljoprivrednim gazdinstvima

Služba za gospodarstvo i financije općine Neum obavještava poljoprivredne proizvođače s područja općine Neum o propisanim rokovima za podnošenje prijave plana proizvodnje (PPP obrazac), prijave proizvodnje (P1-obrazac), rokove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu (Z1-obrazac), rokovi za godišnju prijavu stanja na poljoprivrednim gazdinstvima, kao i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu iz federalnog proračuna, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnje („Sl. list FBiH 32/17, 55/17, 56/18)  i Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, „Sl. list FBiH 42/08).

Poljoprivrednici koji planiraju aplicirati na  novčane poticaje iz oblasti poljoprivrede Federalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da sukladno članku 6 Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnje („Sl.novine FBiH“  broj 32/17), klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu županijskom ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede do 15.11. tekuće godine na obrascu PPP. Obrazac se može preuzeti na stranicama:  www.fmpvs.gov.ba ili u prostorijama općine Neum. Ispunjen i potpisan obrazac slati direktno na adresu županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Hrvatske mladeži b.b., 88000 Mostar. Rokovi za podnošenje P-1 i Z-1 obrasca za biljnu proizvodnju:
 • Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja-kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor P-1 do 15.06. 2018. godine i Z-1 do 01.10. 2018. godine
 • Proizvodnja grožđa i maslina, član 17. Pravilnika 55/17
Rokovi za animalnu proizvodnju:
 • Uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze-P 1 do 15.05. 2018. godine, Z-1 do 01. 10. 2018. godine
 • Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica P 1 do 15.05. 2018. godine, Z-1 do 01.10. 2018. godine
Proizvodnja svinjskog mesa-tov svinja Prijava početka tova na obrascu P-1 pet dana nakon završetka karantena (za grla iz uvoza) tj. Useljenja posljednjeg praseta u turnus (vlastiti ili domaći uzgoj) Prijava završetka tova na P-1 obrascu najkasnije 10 dana prije završetka tova svinja (član 34. Pravilnika 55/17
 • Uzgoj rasplodnih krmača-član 35. Pravilnika 55/17
 • Proizvodnja/uzgoja slatkovodne i morske ribe-pastrmka, šaran, lipljan, lubin i orada-član 40. Pravilnika 55/17
 • Uzgoj pilenki i matičnog jata-član 36., 37., 38.,
Kao i uvjeti i rokovi za ostale vrste proizvodnje za koje poljoprivredni proizvođači imaju uvjete prijave. Prijave proizvodnje-obrazac P1 i zahtjev za isplatu novčane potpore-obrazac Z 1 sa propisanom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ/HNK Mostar, a popunjava u prostorijama općine Neum. Nositelji poljoprivrednih gazdinstava dužni su javiti općinskoj službi podatke o:
 1. Trenutnom stanju na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
 2. Promjenama stanja na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
 3. Trenutno stanje vrste i brojnog stanja stoke kao i
 4. Promjene stanja vrste i brojnosti stoke.
Rok za prijavu istih je od 1.1. 2019. godine do 31.3. 2019. godine. u prostorijama općine Neum. Poljoprivredna gazdinstva koja ne izvrše godišnju prijavu stanja u navedenom roku neće moći aplicirati zaa novčane poticaje sa viših razina vlasti. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je: 036 880 226 Služba za gospodarstvo i financije DOKUMENTACIJA: PPP OBRAZAC