Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV za odabir projekata koji će se sufinancirati iz sredstava “Transfer za jačanje turističkih kapaciteta”

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ raspisalo je javni poziv za odbabir projekata koji će se financirati iz sredstava – transfer za jačanje turističkih kapaciteta, planiranih proračunom za 2018. godinu. Poziv obuhvaća sljedeće:

  1. Sufinanciranje projekata izgradnje, obnove i podizanja kvalitete smještajnih kapaciteta
  2. Sufinanciranje programa uređenja i stavljanja u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture
  3. Sufinanciranje programa razvoja posebnih oblika turizma (turističke ponude), aktiviranja neiskorištenih turističkih resursa i kreiranja novih motiva za dolazak turista
  4. Sufinanciranje organizacije sajmova, turističko-kulturnih, gastronomskih i drugih događanja – manifestacija utemeljenih na kulturi života i rada lokalnog stanovništva koje doprinose razvoju turizma i ugostiteljstva.
  5. Sufinanciranje programa marketinških aktivnosti u turizmu Rok za podnošenje zahtjeva po osnovi ovog Javnog poziva je utorak 31. srpnja 2018. godine. Javni poziv i popratni obrazac dostupan je na stranicama Vlade HNŽ i Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša.

TEKST JAVNOG POZIVA MOŽETE PREUZETI OVDJE!

Zainteresirane pravne osobe sa područja općine Neum, koje zadovoljavaju uvijete natječaja, mogu se obratiti Razvojnoj agenciji Nera za asistiranje i pomoć pri pripremi projektne dokumentacije za navedeni javni poziv, na e- mail: info-nera@neum.ba .