Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izrada Studije izvodljivosti za obavljanje CAMP projekta u BiH

Izrada Studije izvodljivosti za obavljanje CAMP projekta u BiHU četvrtak (5.7.2018.) održan je sastanak u Neumu u vezi izrade Plana integralnog upravljanja priobalnim područjem (CAMP) , na kojem su sudjelovali predstavnici Općine Neum, OV Neum, PAP/RAC iz Splita, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, Agencije za vodno područje Jadranskog sliva, Sveučilišta u Mostaru, Instituta za hidrotehniku Sarajevo, MAP Focal Point za BiH, RA Nere i Fonda za zaštitu okoliša HNŽ.

Sastanak je započeo pozdravnim govorom načelnika općine Neum, dr. Živka Matuška, nakon čega je Josip Njavro, pomoćnik Načelnika, iznio dnevni red i započeo radni dio sastanka.

Tema ovog sastanka, trećeg u nizu, bila je utvrđivanje konačne Studije izvodljivosti (Feasbility Study) za obavljanje CAMP (Coastal Area Management Programme) projekta u Bosni i Hercegovini i komentari na nacrt Sporazuma za CAMP BiH. Navedeni dokumenti su dostavljeni ranije, tako da su na sastanku nazočni predstavnici institucija iznijeli primjedbe i prijedloge za izmjenu, koji će biti uvaženi.

Inače, Program upravljanja priobalnim područjem (CAMP) implementira se od strane Mediteranskog Akcijskog Plana (MAP) koji djeluje u okviru Programa Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP). CAMP projekti se realiziraju u mediteranskim zemljama sa osnovnim ciljem da pruže pomoć, znanje i iskustvo u rješavanju urgentnih problema životne sredine, vezano za integrirano upravljanje priobalnog područja (ICZM) kao osnovnim sredstvom za postizanje održivog razvoja priobalnog područja.

Ugovorne strane Barcelonske konvencije, na svojoj 19. redovnoj sjednici održanoj u razdoblju od 9. do 12. veljače 2016. godine u Ateni, u Grčkoj, usvojile su odluku (Odluka IG. 22/20) koja obuhvaća pripremu Studije izvodljivosti (FS) za obavljanje CAMP projekta u Bosni i Hercegovini. Studijom bi se ostvario pregled postojećih zakona, politika, planova i strategija; analiza institucionalnih aranžmana za upravljanje priobalnim područjem; popis tekućih inicijativa i projekata koji imaju za cilj da doprinesu održivom razvoju bosanskohercegovačke obale; identifikacija potreba i nedostataka za integriranim upravljanjem priobalnim područjem u Bosni i Hercegovini; prijedlog CAMP područja i CAMP aktivnosti u cilju dugoročne održivosti projekta.

Da bi se postigli ovi cilјevi, aktivnosti su provedene tijekom 2017. godine, uklјučujući prikuplјanje podataka, terenskih posjeta i razgovora s relevantnim akterima iz različitih sektora (kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou). Komentari i sugestije na nacrt studije su osigurani od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, Općine Neum, MAP Focal Point i Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) iz Splita i biti će integrirani u konačnoj verziji.

{rokbox album=|camp| title=|Izrada Studije izvodljivosti za obavljanje CAMP projekta u BiH| thumbcount=|4|}images/vijesti/2018/camp/*{/rokbox}