Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji lokalnih cesta na području općine Neum

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji lokalnih cesta na području općine Neum “.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE NEUM