Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA do 30. 06. 2018. godine za prijavu prava na nekretninama i dostavljanje potrebne dokumentacije Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini

Sukladno odredbama članka 67. točke 4. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, obavještavaju se svi zainteresirani građani da je PRODUŽEN ROK do 30. 06. 2018. godine za prijavu prava na nekretninama i dostavljanje potrebne dokumentacije Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini, a shodno Najavi uspostavljanja i zamjene Zemljišne knjige, broj 053-0-Su-18-000 199, a koja je objavljena dana 30.03.2018. godine, u Dnevnom Avazu, Večernjem listu, Službenom glasniku BiH i Službenim novinama FBiH, za Katastarsku općinu NEUM.

Prijave i dokumenti mogu se dostavljati na adresu Općinskog suda u Čapljini , ulica Ruđera Boškovica br.12 iii neposredno Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini na adresi, Ulica Zrinsko-frankopanska svakim radnim danom od 08:00 do 14:30 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskoj općini NEUM čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekat registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba.

DOKUMENTACIJA:

NAJAVA USPOSTAVE I ZAMJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU NEUM