Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otvoren JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.06.2018.godine Tekst javnog poziva i obrasce za prijavu po ovom Javnom natječaju mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH:

TEKST JAVNOG POZIVA http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkursi/Tekst%20JP%202018%201.pdf

OBRAZAC ZA PRIJAVU
1. http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkursi/OBRAZAC%20-%20I%202017-1_aplikacijski.pdf
2. http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkursi/OBRAZAC%20-II%202018-1_finansijski.pdf

Zainteresirane pravne osobe sa područja općine Neum, koje zadovoljavaju uvijete natječaja, mogu se obratiti Razvojnoj agenciji Nera za asistiranje i pomoć pri pripremi projektne dokumentacije za navedeni javni poziv, na e- mail: info-nera@neum.ba .