Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA X. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-578/18
Neum, 26.4.2018. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam X. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 4.5.2018. godine (petak) u dvorani „Grand hotela Neum“  u Neumu s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz Zapisnika sa IX. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog zaključka o usvajanju programa rada Općinskog vijeća Neum za 2018. godinu
 3. Prijedlog zaključka o usvajanju programa rada Načelnika i općinskih službi za upravu za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za 2017. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Neum za 2018. godinu – 2. Rebalans
 6. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o planu sanacije gradskog građevinskog zemljišta
 7. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Neum
 8. Prijedlog zaključka o usvajanju Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2018. godine
 9. Prijedlog Odluke utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine za 2017. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Neum
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na ugovor o zakupu između općine Neum i AMSuBIH
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na ugovor o zakupu između općine Neum i ,,Neretvanac” d.o.o. Neum
 14. Prijedlog Odluke o organiziranju 23′. HGF „ETNOFEST NEUM 2018″ i 11. VEČER HRVATSKOG FOLKLORA-NEUM 2018.
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju parkiranja na području grada Neuma
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa
 17. Prijedlog zaključka o usvajanju inicijative za pokretanjem postupka osnivanja turističke zajednice Općine Neum
 18. Zemljišna politika (Kamenolom?)
 19. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/infoneum/public_html/neum.ba/wp-includes/functions.php on line 4757