Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu dijela uredske opreme – kompjuteri i pisači

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu dijela uredske opreme – kompjuteri i pisači“.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU DIJELA UREDSKE OPREME – KOMPJUTERI I PISAČI