Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Katastarska općina NEUM – Prijavite svoje pravo na nekretninama

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini NEUM da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini. Javnom objavom Općinskog suda u Čapljini je dana 30.3.2018. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim putem pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine, i to najdalje do 29.5.2018. godine.

Prijave se mogu izvršiti u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini na adresi, Ulica Zrinsko-frankopanska svakim radnim danom od 08:00 do 14:30 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskoj općini NEUM čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekat registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba.

DOKUMENTACIJA:

NAJAVA USPOSTAVE I ZAMJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU NEUM