Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Interreg ADRION program

U okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog programa suradnje (ADRION) 2014-2020 otvoren је drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata za ciljane tematske oblasti i specifične ciljeve u okviru prioritetne osi 2: Održiva regija. Projekti će se sufinancirati u području očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, te moraju pridonositi ciljevima Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR).

Financijska sredstva na raspolaganju u sklopu 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga programa za Prioritetnu os 2: Održiva regija iznose 34.354.026,50 eura ERDF/IPA sredstava. Poziv je otvoren od 26. ožujka do 26. lipnja 2018. godine.

Relevantnu dokumentaciju i detaljne informacije o uvjetima sudjelovanja i prijave vezano za ovaj poziv možete naći na sljedećoj stranici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/second-call-for-proposals-priority-axis-2/