Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O NAMA

Razvojna agencija „NERA“d.o.o. Neum je osnovana od strane Općinskog Vijeća Neum, sa ciljem usmjeravanja sredstava javnih i donatorskih fondova u rješavanju razvojnih prioriteta.

Vizija

Postati prepoznatljiv partner i nositelj za razvoj Općine Neum, koji će u suradnji sa javnim institucijama, gospodarskim subjektima i ostalim dionicima zajednice podržati i unaprijediti lokalni razvoj, planirati, izrađivati i provoditi razvojne, društveno odgovorne i održive projekte.

Misija

Planirati, izrađivati i implementirati razvojne projekte financirane iz nacionalnih fondova, europskih fondova ili drugih međunarodnih agencija, te kroz programe i projekte provoditi Strategiju razvoja Općine Neum .; pridonijeti razvoju turizma te ruralnom i poljoprivrednom razvoju općine, podrška razvoju MSP kroz programe neformalnog obrazovanja i poslovnog savjetovanja, stvaranje uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta.

Poslovi i djelatnosti agencije:

• Izrada prijedloge propisa iz oblasti razvoja općine iz razvoja gospodarstva koje donosi Općinsko vijeće i Općinski Načelnik ; Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva, i suradnja sa razvojnim agencijama, gospodarskim komorama i drugim institucijama ; Izrada projektne dokumentacije, studija izvodljivosti i sl.; Praćenje javnih poziva za dodjelu grant sredstava za razvojne projekte; Izrada projektnih aplikacija i apliciranje projekata ne samo na javne pozive; Priprema i implementacija projekata za financiranje iz fondova Evropske unije; Tehnička i savjetodavna pomoć u pripremi projekata u okviru domaćih izvora financiranje, Priprema tenderske dokumentacije za implementaciju dobivenih sredstava; Organiziranje edukacija za različite ciljne grupe; Izrada baze podataka; Savjetodavne aktivnosti; Tehnička i konzultativna pomoć u vezi programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva; Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja; Stvaranje poslovnog okruženja za privlačenje ulagača u općinu; Aktivnosti na razvoju javno privatnog partnerstva – JPP; Proaktivno i ”svakodnevno” informira osnivača o aktivnostima i planovima; Analizira, priprema i predlaže mjere za poboljšanje procesa razvoja; Vrši i druge poslove koji joj se propisima stave u nadležnost; itd.

Razvojna agencija Nera d.o.o. Neum

Kralja Tomislava 1

88390 Neum

+387 36 884 112

info-nera@neum.ba