Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA IX. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-175/18
Neum, 31.01.2018. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam IX. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 09.02.2018. godine (petak) u dvorani „Grand hotela Neum“  u Neumu s  početkom u 08.30  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Izvadak iz Zapisnika sa VIII. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Zoning plana gospodarske zone Dubrava u općini Neum
  3. Prijedlog Odluke o provođenju Zoning plana gospodarske zone Dubrava za razdoblje od 2016. do 2026. godine
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
  5. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
  6. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić