Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditeija za usluge subvencioniranja prijevoza đaka u 2018.godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditeija za usluge subvencioniranja prijevoza đaka u 2018.godini“.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITEIJA ZA USLUGE SUBVENCIONIRANJA PRIJEVOZA ĐAKA U 2018.GODINI