Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Zoning plana gospodarske zone Dubrava u općini Neum

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
Općina Neum
Načelnik

Broj: 02-02-1484/17
Neum, 15.11.2017. godine

Na osnovu usvojenog Nacrta Zoning  plana gospodarske zone „Dubrava“  u općini Neum, br:  01-02-1472/17 od 15.11.2017 godine i članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“ br. 3/08 i 5/09),  Načelnik općine Neum upućuje:

JAVNI POZIV
za javnu raspravu o Nacrtu Zoning plana gospodarske zone Dubrava u općini Neum

Općinski načelnik poziva sve zainteresirane građane, udruge, pravne osobe s javnim ovlastima i druge pravne osobe da sudjeluju u raspravi Nacrta Zoning plana  gospodarske zone „Dubrava“ u općini Neum  koji je Općinsko vijeće Neum usvojilo i uputilo u Javnu raspravu na svojoj redovnoj VI. sjednici, održanoj 15.11.2017. godine.

Javno izlaganje Plana održat će se dana 22. 11.2017. godine (srijeda)  u „Grand hotelu Neum“ sa početkom u 10,00 sati . Nacrt Plana je izložen na javni uvid u Sali Općinskog vijeća Neum, ulica Kralja Tomislava br. 1.

Sve prijedloge i primjedbe  sudionici u javnoj raspravi mogu uputiti  Načelniku općine Neum kao nositelju izrade plana radi pripreme prijedloga Plana, do 30.11.2017 godine.

                                                                                          NAČELNIK OPĆINE NEUM

                                                                                            Dr.med. Živko Matuško,v.r.