Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu izmjena i dopuna dijela regulacijskog plana Centar I u Neumu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
Općina Neum
Načelnik

Broj: 02-02-1485/17
Neum, 15.11.2017. godine

Na osnovu usvojenog Nacrta izmjena i odpuna dijela regulacijskog plana Centar I u Neumu, br:  01-02-1474/17 od 15.11.2017 godine i članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“ br. 3/08 i 5/09),  Načelnik općine Neum upućuje: 

JAVNI POZIV
za javnu raspravu o Nacrtu izmjena i dopuna dijela regulacijskog plana Centar I u Neumu

Općinski načelnik poziva sve zainteresirane građane, udruge, pravne osobe s javnim ovlastima i druge pravne osobe da sudjeluju u raspravi Nacrta izmjena i dopuna dijela regulacijskog plana „Centar I“ u Neumu  koji je Općinsko vijeće Neum usvojilo i uputilo u Javnu raspravu na svojoj redovnoj VI. sjednici, održanoj 15.11.2017. godine.

Javno izlaganje Plana održat će se dana 22. 11.2017. godine (srijeda)  u „Grand hotelu Neum“ sa početkom u 10,00 sati . Nacrt Plana je izložen na javni uvid u Sali Općinskog vijeća Neum, ulica Kralja Tomislava br. 1. 

Sve prijedloge i primjedbe  sudionici u javnoj raspravi mogu uputiti  Načelniku općine Neum kao nositelju izrade plana radi pripreme prijedloga Plana, do 30.11.2017 godine.

                                                                                           NAČELNIK OPĆINE NEUM

                                                                                             Dr.med. Živko Matuško,v.r.