Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

15.11.2017. godine održana je VI. redovna sjednica OV Neum

VI. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum održana je 15.11.2017. godine u Grand hotelu Neumu, s početkom u 8,30 sati. Na sjednici je Općinsko vijeće usvojilo:

 1. Izvadak iz Zapisnika sa V. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Odluku o usvajanju financijskog izvješća Proračuna Općine Neum za razdoblje od 01.01 – 30.06.2017. godine
 3. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna općine Neum za 2017 godinu
 4. Odluku o usvajanju nacrta proračuna općine Neum za 2018 godinu
 5. Odluku o izvršenju Poračuna općine Neum za 2018 godinu
 6. Odluku o utvrđivanju nacrta Zoning plana gospodarske zone Dubrava u općini Neum
 7. Odluku o planu sanacije gradskog građevinskog zemljišta
 8. Odluku o utvrđivanju nacrta izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
 9. Odluku o pristupanju izradi Regulacijskog plana „Kamenice“
 10. Odluku o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIP-a Neum
 11. Odluku o formiranju Povjerenstva za praćenje i nadzor terenskog istraživanja ispred Općine Neum u sklopu aktivnosti projekta UNEP-a 

 12. Zaključak o prihvaćanju inicijative Družbe sestara Služavke Malog Isusa
 13. Zemljišna politika

PREDSJEDNIK OV NEUM:

Vinko Sentić