Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za usluge fizičkog označavanja ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima…

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za usluge fizičkog označavanja ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica za općinu Neum .

DOKUMENTACIJA:

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA USLUGE FIZIČKOG OZNAČAVANJA ULICA I TRGOVA NAZIVIMA I ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA S IZRADOM REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA ZA OPĆINU NEUM