Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA VII. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-1662/17
Neum, 15.12.2017. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam VII. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 22.12.2017 godine (petak) u dvorani „Grand hotela Neum“  u Neumu s  početkom u 08.30  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz Zapisnika sa VI. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća Proračuna Općine Neum za razdoblje od 01.01 – 30.09.2017. godine
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna općine Neum za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za 2018. godinu
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Zoning plana gospodarske zone Dubrava u općini Neum
 6. Prijedlog Odluke o provođenju Zoning plana gospodarske zone Dubrava za razdoblje od 2016. do 2026. godine
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
 8. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2018. godinu
 10. Prijedlog Rješenja o razriješenju člana OIP-a Neum
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana OIP-a Neum
 12. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić