Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA VI. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-1064/17
Neum, 03.08.2017. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam VI. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 15.11.2017 godine (srijeda) u dvorani „Grand hotela Neum“  u Neumu s  početkom u 08.30  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz Zapisnika sa V. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća Proračuna Općine Neum za razdoblje od 01.01 – 30.06.2017. godine
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Neum za 2017. godinu
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju nacrta proračuna općine Neum za 2018. godinu
 5. Prijedlog nacrta Odluke o izvršenju Poračuna općine Neum za 2018. godinu
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta Zoning plana gospodarske zone Dubrava u općini Neum
 7. Prijedlog Odluke o planu sanacije gradskog građevinskog zemljišta
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana ,,Kamenice“
 10. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana OlP-a Neum
 11. Prijedlog Odluke o formiranju Povjerenstva za praćenje i nadzor terenskog istraživanja ispred Općine Neum u sklopu aktivnosti projekta UNEP-a
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative Družbe sestara Služavke Malog Isusa
 13. Zemljišna politika
 14. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić