Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

ŽUPANIJSKE POTPORE

Vlada HNŽ je na prijedlog Ministarstva, donijela Odluku o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom HNŽ  za 2017. godinu županijskom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Program o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom HNŽ za 2017. godinu županijskom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno – prerađivačkoj proizvodnji, kojim su utvrđeni opći i posebni uvjeti, postupak i rokovi, te potrebita dokumentacija za ostvarenje županijske novčane potpore.

Izmjenama i dopunama Programa i Naputka uvrštene su nove proizvodnje za koje klijenti mogu aplicirati u 2017. godini:

  • Proizvodnja grožđa
  • Proizvodnja malina                         
  • Proizvodnja smilja
  • Proizvodnja povrća u plastenicima
  • Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja
  • Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu.

Pored navedenog klijenti i nadalje mogu aplicirati za podizanje novih nasada – šljive, masline i vinograda, jesenska sadnja 2017, godine.

Sugeriramo proizvođačima da se o više detalja o novim proizvodnjama uvrštenim izmjenama i dopunama Programa i Naputka, informiraju na web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba) i Vlade HNŽ (www.vlada-hnz-k.ba).

Preuzeto: www.mpsv-hnz-k.ba

DOKUMENTACIJA:

UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O NAČINU I UVJETIMA ZA OSTVARENJE PODRŠKI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ PROZVODNJI

OBRAZAC 1 – PRIJAVA ZA IZLAZAK NA TEREN

OBRAZAC 2 – ZAPISNIK O BILJNOJ PROIZVODNJI

OBRAZAC 3 – ZAHTJEV ZA NOVČANU PODRŠKU