Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Potpisan memorandum o suradnji

Potpisan memorandum o suradnjiU suradnji općine Neum, općine Tomislavgrad, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva ACCOUNT (među kojima je i Centar za građansku suradnju Livno), uspješno je pokrenut proces izrade antikorupcijskog akcijskog plana kao polazne mjere za efikasnije sprječavanje korupcije na lokalnoj razini u općini Neum.

Nakon uspješno odrađenog inicijalnog radog sastanka s načelnikom općine Neum Živkom Matuškom u srijedu je u prostorijama općine Neum upriličeno potpisivanje Memoranduma o suradnji sa spomenutom općinom.

Cilj i zadaća pokrenutog procesa je učinkovitije sprečavanje korupcije na lokalnoj razini, a njime je predviđeno osnivanje radne skupine koja će sudjelovati u izradi antikorupcijskog akcijskog plana za određeno vremensko razdoblje.

Potpisani Memorandum precizira suradnju spomenute općine s predstavnicima nevladinog sektora, a pritom im pomaže općina Tomislavgrad, koju predstavlja predsjednik Općinskog vijeća Luka Krstanović, kao posrednik u cijelom procesu. Suradnja se odnosi na izgradnju institucionalnog kapaciteta, razmjenu informacija, tehničku potporu, i promidžbu.

Cilj izrade akcijskog plana za borbu protiv korupcije na lokalnoj razini je prevencija i borba protiv korupcije te razvijanje i usklađivanje antikorupcijskih politika na svim razinama vlasti.

Napori državnih tijela lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji djeluju na ovom planu ne mogu dati željene rezultate u suzbijanju i eliminiranju korupcije u lokalnoj samoupravi ukoliko građani i svi subjekti u lokalnoj zajednici nisu uključeni ili ne podržavaju njihove napore u realizaciji utvrđenih antikorupcijskih mjera i aktivnosti.

Stoga je zadaća strateškog plana stvoriti povoljne uvjete za organizacijske promjene i izradu nove kulture rada i ponašanja u lokalnoj samoupravi.

{rokbox album=|memorandum| title=|Potpisan memorandum o suradnji| thumbcount=|2|}images/vijesti/2017./memorandum/*{/rokbox}