Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA IV. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-826/17
Neum, 09.06.2017. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam IV. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 19.06.2017 godine (ponedjeljak) u dvorani „Grand hotela Neum“  u Neumu sa  početkom u 09.00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz Zapisnika sa III. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranitelja za 2016. godinu
 3. Izvješće o radu Gradske ljekarne Neum za 2016. godinu
 4. Izvješće o radu Doma zdravlja Neum za 2016. godinu
 5. Izvješće o radu Osnovne škole Kardinala Stepinca Neum za 2016. godinu
 6. Izvješće o radu Srednje škole Neum za 2016. godinu
 7. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Neum za 2016. godinu
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća proračuna općine Neum za razdoblje od 01.01.-  31.03.2017. godine
 9. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Neum
 10. Prijedlog Odluke o adresnom sustavu općine Neum i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima
 11. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Neum
 13. Prijedlog Odluke o organiziranju 22. HGF-a  „ETNOFEST NEUM 2017.“ i 10. manifestacije „VEČER HRVATSKOG FOLKLORA-NEUM 2017.“
 14. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić