Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održana III. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum

III. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum održana je jutros 28.04.2017. godine u Grand hotelu Neumu, s početkom u 9 sati. Na sjednici je Općinsko vijeće usvojilo:

 1. Izvadak iz Zapisnika s II. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu PU Čapljina, PS Neum za 2016. godinu s prijedlogom mjera za turističku sezonu 2017.
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu JP Mareco d.o.o. Neum za 2016. godinu
 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalno Neum d.o.o za 2016. godinu
 5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Nera d.o.o. Neum za 2016. godinu
 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o usvajanju izvješća o radu za Općinskog vijeća Neum za 2016. godinu
 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika i općinskih službi za upravu općine Neum za 2016. godinu
 9. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2016. godinu
 10. Odluka o usvajanju financijskog izvješća proračuna općine Neum za razdoblje od 01.01. -31.12.2016. godine
 11. Zaključka o usvajanju programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2017. godine
 12. Odluka o davanju suglasnosti općinskom javnom pravobranitelju Stolac
 13. Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Mareco d.o.o. Neum
 14. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Mareco d.o.o. Neum
 15. Zemljišna politika
 16. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:

Vinko Sentić