Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju FMPVŠ za 2017.g

Temeljem Službenih novina Federacije BiH broj 24. od petka 31.3.2017. godine obavještavaju se zainteresirani o programu novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu. Ovim programom pravo na potporu ima klijent koji je:

 • državljanin BiH i ima sjedište, prebivalište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine,
 • ostvario je poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriju Federacije BiH,
 • upisan  je u registar poljoprivrednih gospodarstava-klijenata,
 • ispunjava posebno propisane kriterije Programa za period 01.10.2016. godine do 01.10.2017. godine,
 • započeo proizvodnju u 2016. godini ( prije ili poslije 01.10.2016. godine), a završio je prije objave ovog programa, kompletnu dokumentaciju dostavlja nadležnom županijskom ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog programa,
 • imao je nerealiziran zahtjev iz Programa novčanih potpora iz ranijih godina,
 • ostvario je pravo u ponovljenom postupku provedenom po pravosnažnoj sudskoj presudi iz oblasti novčanih potpra
 • registriran je kao fizička osoba (izuzev obrta), godišnje može ostvariti maksimalnu novčanu potporu do 6.000,00 KM po modelu poticaja proizvodnji
 • izmirio je obveze ili sklopio sporazum o reprogramu duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH i Uprave za neizravno oporezivanje BiH za 2016. godinu.

 

Poticaja će se dijeliti iz oblasti

a)       Biljna proizvodnja

 • Grožđe i masline – klijent (pravna osoba ili obrt) ostvaruje pravo na novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 1 ha, a maksimalno 150 ha grožđa i maslina u tijeku godine i isto proda
 • Ljekovito i aromatično bilje (kamilice, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor)-klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu za proizvodnju na minimalno 1 ha, a maksimalno 50 ha ljekovitog i aromatičnog bilja u tijeku godine i isto proda

b)      Animalna proizvodnja

 • Mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka-klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu na minimalno 3, a maksimalno 1000 mliječnih krava u tijeku godine,
 • Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka-klijent ostvaruje pravo  na novčanu potporu za minimalno 500l, a maksimalno 550.000 litara mlijeka mjesečno i isto proda,
 • Proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi id teladi iz domaćeg uzgoja-klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu za minimalno 3 utovljena grla, a maksimalno 900 grla u tijeku godine i istu proda,
 • Proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi od teladi iz uvoza-klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu za minimalno 10 utovljenih grla, a maksimalno 600 grla u tijeku godine i istu proda,
 • Uzgoj krava prvotelki (rasplodne junice)-klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu za uzgoj minimalno 2, a maksimalno 200 junica iz vlastitog stada u tijeku godine, as tim da služe za proširenje vlastitog stada ili za prodaju,
 • Uzgoj goveda u sustavu krava-tele-klijent ostavruje pravo na novčanu potporu za minimalno 15, a maksimalno 1000 krava u suatvu krava-tele, u tijeku godine.

c)       Ovčarska i kozarska rpoizvodnja

 • Proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka-klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu za minimalno 300 litara, a maksimalno 300.000 litara ovčjeg ili kozjeg mlijeka u tijeku godine i isto proda.
 • Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze)-klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu za minimalno 50 odraslih ovaca, odnosno minimalno 25 odraslih koza starijih od godinu dana, a maksimalno za 1.300 odraslih grla ovaca ili koza, u tijeku godine.

d)      Svinjogojska proizvodnja

 • Proiizvodnja svinjskog mesa-tov svinja iz domaćeg uzgoja ili uvoza- klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu ako u tijeku godine utovi minimalno 25 svinja od prasadi iz domaćeg uzgoja, odnosno minimalno 75 svinja od prasati iz uvoza, a maskimalno za 7.200 svinja u tijeku godine i iste proda
 • Uzgoj rasplodne stoke-krmača-klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu za minimalno 5 rasplodnih krmača, a maksimalno za 150 krmača u tijeku godine.

e)      Peradarska proizvodnja

 • Uzgoj 18-sedmičnih pilenki-klijent ostavruje pravo na novčanu potporu za minimalno 5000, a maksimalno za 220.000 uzgojenih pilenki u tijeku godine od pilića iz domaćeg uzgoja do prelaska u fazu reprodukcije i iste proda ili ih ostavi za dalji uzgoj,
 • Uzgoj pilenki teške roditeljske linije-klijent ostavruje pravo na novčanu potporu za minimalno 5000, a maksimalno 50.000 pilenki u tijeku godine od pilića iz domaćeg uzgoja do prelaska u fazu reprodukcije i iste proda ili ih ostavi za dalji uzgoj,

f)        Pčelarska proizvodnja

 • Košnice pčela-uzgoj pčelinjih zajednica-klijent ostavruje pravo na novčanu potporu za minimalno 20, a maksimalno 400 pčelinjih zajednica i proda minimalno 3 kg meda po zajednici u tijeku godine.

g)       Ribarska porizvodnja

 • Proizvodnja/uzgoj morske ribe-klijent ostvaruje pravo na novčanu potporu za minimalno 3000 kg, a maksimalno za 150.000 kg ribe u tijeku godine i istu proda.

Model ostalih vrsta potpora:

 • Organiziranje poljoprivrednika (zadruge, udruženja, savezi)
 1. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih zadruga,
 2. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih udruženja,
 3. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih saveza.

Detaljnije informacije možete dobiti na službenim stranicama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Za sva dodatna pitanja kontakt telefon je:

Služba za gospodarstvo i financije:
036-880-129