Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavijest vezana za trenutno stanje i promjene u registru poljoprivrednih gospodarstava i klijenata

Poštovani,

Podsjećamo Vas da su na osnovu Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (Sl. Novine br. 42/08 od 09.07.2008. godine) nositelji poljoprivrednih gazdinstava dužni javiti općinskoj službi podatke o:

  1. Trenutnom stanju na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
  2. Promjenama stanja na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
  3. Trenutno stanje vrste i brojnog stanja stoke kao i
  4. Promjene stanja vrste i brojnosti stoke.

Napominjemo da se poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu  prijaviti samo jednom u tekućoj godini.

Promjena zemljišnog posjeda i osnov korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.) javlja se u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Promjena nositelja porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštenog lica u pravnom licu koji je nositelj poljoprivrednog gazdinstva javlja se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Promjena sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gazdinstva, promjena računa banke javlja se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Promjena članova poljoprivrednog gazdinstva javlja se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Potrebno je da za elemente iz točke a),b), c) i d) dođete i iste prijavite nadležnoj općinskoj službi do 31.03.2017. godine, počevši od 01.03. 2017. godine da bi se iste mogle blagovremeno unijeti u Registar radi ostvarivanja novčanih potpore sa viših razina vlasti za 2017. godinu. Nositelji poljoprivrednih gazdinstava koji se ne odazovu ovom pozivu neće moći aplicirati i ostvariti novčane potpore sa viših razina vlasti za 2017. godinu.

Općina Neum

Služba za gospodarstvo i financije