Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Neum raspisalo NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
Dječji vrtić Neum

Na temelju članka 30. Zakona o predškolskom odgoju („Narodne novine HNŽ“ BROJ 5/2000) i članka 71. Statuta Dječjeg vrtića Neum, a sukladno odluci Upravnog vijeća br. 33-02/17 od 27.02.2017. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Neum raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

Odgojitelj………………………….1 djelatnik na određeno vrijeme do povratka djelatnika s porodiljnog odsustva

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju  ispunjavati i posebne uvjete propisane Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje u HNŽ, Zakonom i Statutom vrtića.

 Uz prijavu potrebno je dostaviti:

  1. Kratak životopis,
  2. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  5. Presliku osobne iskaznice

Kandidat  koji bude primljen obaveznan  je  dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti, sanitarnu knjižicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

 

Prijave slati na adresu: Dječji vrtić Neum, Put sv. Ante bb 88390 Neum

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Dnevnom listu Mostar.