Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA II. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-01-02-244/17
Neum, 20.02.2017. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam II. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 03.03.2017 godine (petak) u dvorani „Grand hotela Neum“ u Neumu sa početkom u 09.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz Zapisnika sa I. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna općine Neum za 2017 godinu
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Neum za 2017 godinu
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju programa tekućeg održavanja javnih dobara u gradu Neumu za 2017.godinu
 5. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa rada Općinskog vijeća Neum za 2017 godinu
 7. Prijedlog Zaključka u usvajanju programa rada Načelnika i općinskih službi za upravu općine Neum za 2017 godinu
 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m² korisne stambene površine za 2016. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji u općinskim službama za upravu općine Neum
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane naknade za opremu novorođenog djeteta za 2017. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ugovora o zakupu između općine Neum i Neretvanac d.o.o. Neum
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ugovora o zakupu između općine Neum i Asocijacije auto moto klubova u BiH – Mostar
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju Povelji gradonačelnika
 14. Zemljišna politika
 15. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić