Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODRŽANA 1. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NEUM

1. sjednica Općinskog vijeća Neum održana je u petak 16.12.2016. godine, u Grand hotelu Neum.

Na prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Neum donesene su sljedeće Odluke i Rješenja:

  1. Odluka o usvajanju financijskog izvješća Proračuna općine Neum za razdoblje od 01.01.2016 godine- 30.06.2016 godine
  2. Odluka o usvajanju financijskog izvješća Proračuna općine Neum za razdoblje od 01.01.2016 godine- 30.09.2016 godine
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Neum za 2016 godinu
  4. Odluka o usvajanju nacrta Proračuna općine Neum za 2017 godinu (javna rasprava 21 dan)
  5. Nacrt Odluke o izvršenju proračuna općine Neum za 2017 godinu (javna rasprava 21 dan)
  6. Odluka o privremenom financiranju javnih potreba općine Neum za razdoblje siječanj-ožujak 2017 godine
  7. Odluka o davanju suglasnosti Načelniku općine za potpis Ugovora o reguliranju načina sufinanciranja RTV H-B d.o.o. Mostar, od strane Općine Neum
  8. Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP Komunalno Neum