Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o poništenju i otkazivanju postupka nabave za usluge izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Centar I” Neum

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o poništenju i otkazivanju postupka nabave za usluge izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Centar I” Neum“.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O PONIŠTENJU I OTKAZIVANJU POSTUPKA NABAVE ZA USLUGE IZRADE IZMJENA I DOPUNA REGULACIJSKOG PLANA “CENTAR I” NEUM