Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za nabavu niskonaponskog ormara javne rasvjete ,,Polača” Neum, putem izravnog sporazuma

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za nabavu niskonaponskog ormara javne rasvjete “Polača” Neum, putem izravnog sporazuma.

DOKUMENTACIJA:

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA NABAVU NISKONAPONSKOG ORMARA JAVNE RASVJETE “POLAČA” NEUM, PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA