Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održane radionice „Financiranje energetskih potreba lokalne zajednice“, „Učinkovito korištenje električne energije“ i „Pumpe i sistemi sa varijabilnom regulacijom frekvencije“

Održane radionice u okviru projekta CB GREENU utorak 25.10.2016. godine održan je posljednji set radionica pod nazivima „Financiranje energetskih potreba lokalne zajednice“, „Učinkovito korištenje električne energije“ i „Pumpe i sistemi sa varijabilnom regulacijom frekvencije“. Prva radionica namijenjena je  upravljačkim strukturama u tijelima javne uprave, a druga i treća tehničkom osoblju u tijelima javne uprave. Radionice su održane u prostorijama gradske vijećnice Grada Mostara u prisustvu predstavnika tijela javna uprave, Općine Neum, Grada Mostara, relevantnih ministarstava, znanstvene zajednice, te stručnog osoblja iz javnih i privatnih poduzeća, vrtića, osnovnih i srednjih škola s područja grada Mostara i HNŽ/K. 

Predavanja su održali gosp. Vedad Suljić, dipl ekonomist i gosp. Salko Maksumić, dipl.ing el. u ime tvrtke CETEOR, koja je angažirana za potrebe održavanja ovih radionica. Za upravljačke strukture javnog sektora Gosp. Vedad je održao predavanja na temu financiranja energetskih potreba loklne zajednice korištenjem budžetskih sredstava, programi MFI-a i Evropske Unije za finansiranje projekata OIE i EE na lokalnom nivou i  moderni koncepti financiranja projekata i primjeri dobre prakse projekte unutar sedme radionice „Financiranje energetskih potreba lokalne zajednice“. Gosp. Maksumić je za  tehničko osoblje u tijelima javne uprave održao predavanje na teme električna energija, pretvorba od primarne do finalne, efikasno korištenje električne energije: rasvjeta unutar šeste radionice „Učinkovito korištenje električne energije“. Isti dan je za tehničko osoblje u tijelima javne uprave organizirana i sedma radionica na temu  „Pumpe i sistemi sa varijabilnom regulacijom frekvencije“ koju je održao gosp. Maksumić.

Cilj radionica je pružiti sveobuhvatni pregled tematike energijske učinkovitosti/efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te primjenu specifičnih znanja u javnom sektoru, a sve potkrijepljeno primjerima iz prakse. Nakon provedene edukacije očekuje se da će ciljne skupine, a uzimajući u obzir dosadašnja iskustva i razinu kompetencija, steći dodatna znanja i tehnike za uspješno provođenje nacionalnih, entitetskih, županijskih i lokalnih energetskih politika, a sve u svrhu postizanja definiranih ciljeva na svim razinama.

Radionice su organizirane unutar projekta „CB-GREEN – Prekogranično, zeleno i energetski učinkovito umrežavanje“ financira EU u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007. – 2013, a provode 6 partnerskih organizacija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 499.066,54 EUR, odnosno 253.104,60 EUR za aktivnosti  u BiH. Cilj projekta je zaštititi i očuvati okoliš, te potaknuti uporabu održivih izvora energije u Hercegovačko-neretvanskoj  županiji i Zadarskoj županiji kroz zajedničke aktivnosti i kampanjepodizanja svijesti javnosti o energijskoj učinkovitosti/efikasnosti (EE) i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije (OIE) u javnom sektoru.

CB-GREEN projekt je osobito u skladu s pravilima EU koje snažno promiču očuvanje prirode, energijsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Podizanje svijesti o globalnim problemima okoliša, EE informiranja, izravna smanjenje emisija stakleničkih plinova (CO2 i drugih) kroz implementaciju novih EE i OIE tehnologija i održivog razvoja EE politika, su snažne preporuke EU kojima projekt CB-GREEN doprinosi.

Za vise informacija, molimo kontaktirajte:

Općina Neum
Grad Mostar
Mario Matić, voditelj EE tima   Darko Knezović, voditelj EE tima
Adresa: Kralja Tomislava bb, Neum   Adresa: Hrvatskih branitelja 2, Mostar
e-mail: ee-infodesk@neum.ba   e-mail: ee.info@mostar.ba

S poštovanjem!

Vicko Jogunica
Projekt menadžer

{rokbox album=|cbgreen| title=|Održane radionice u okviru projekta CB GREEN| thumbcount=|5|}images/vijesti/2016/cb-green12/*{/rokbox}

CB-GREEN

CB-GREEN