Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održane radionice „Energetska ravnoteža i pokazatelji upotrebe energije u javnim ustanovama“, „Praćenje ključnih pokazatelja potrošnje energije“ i „Mogućnost iskorištavanja obnovljivih izvora energije“

Održane radionice u okviru projekta CB GREENU utorak 18.10.2016. godine održan je peti i šesti set radionica pod nazivima „Energetska ravnoteža i pokazatelji upotrebe energije u javnim ustanovama“, „Praćenje ključnih pokazatelja potrošnje energije“ i „Mogućnost iskorištavanja obnovljivih izvora energije“.

Prve dvije radionice namijenjene su upravljačkim strukturama u tijelima javne uprave, a treća tehničkom osoblju u tijelima javne uprave. Radionice su održane u prostorijama gradske vijećnice Grada Mostara u prisustvu predstavnika tijela javna uprave, Grada Mostara, općine Neum, relevantnih ministarstava, znanstvene zajednice, te stručnog osoblja iz javnih i privatnih poduzeća, vrtića, osnovnih i srednjih škola s područja grada Mostara i HNŽ/K. 

Predavanja su održali doc.dr Azrudin Husika  i Nejra Spahiću ime tvrtke CETEOR, koja je angažirana za potrebe održavanja ovih radionica. Za tehničko osoblje u tijelima javne uprave gosp. Husika je održao predavanja na teme primjena toplotnih pumpi i energija vjetra i vjetroturbine unutar pete radionice „Mogućnost iskorištavanja obnovljivih izvora energije“.  Gosp. Husika i gđa. Spahić su održali predavanje na teme proizvodnja toplotne i električne energije iz solarne energije,  te tehnologije za proizvodnju energije iz biomase unutar pete radionice „Energetska ravnoteža i pokazatelji upotrebe energije u javnim ustanovama“ za upravljačke strukture. Isti dan je za upravljačke strukture u tijelima javne uprave organizirana i šesta radionica na temu „Praćenje ključnih pokazatelja potrošnje energije”, koju je održao gosp. Husika. 

Cilj radionica je pružiti sveobuhvatni pregled tematike energijske učinkovitosti/efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te primjenu specifičnih znanja u javnom sektoru, a sve potkrijepljeno primjerima iz prakse. Nakon provedene edukacije očekuje se da će ciljne skupine, a uzimajući u obzir dosadašnja iskustva i razinu kompetencija, steći dodatna znanja i tehnike za uspješno provođenje nacionalnih, entitetskih, županijskih i lokalnih energetskih politika, a sve u svrhu postizanja definiranih ciljeva na svim razinama.

Radionice su organizirane unutar projekta „CB-GREEN – Prekogranično, zeleno i energetski učinkovito umrežavanje“ financira EU u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007. – 2013, a provode 6 partnerskih organizacija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je  499.066,54 EUR, odnosno 253.104,60 EUR za aktivnosti  u BiH.

Cilj projekta je zaštititi i očuvati okoliš, te potaknuti uporabu održivih izvora energije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Zadarskoj županiji kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energijskoj učinkovitosti/efikasnosti (EE) i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije (OIE) u javnom sektoru.

CB-GREEN projekt je osobito u skladu s pravilima EU koje snažno promiču očuvanje prirode, energijsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Podizanje svijesti o globalnim problemima okoliša, EE informiranja, izravna smanjenje emisija stakleničkih plinova (CO2 i drugih) kroz implementaciju novih EE i OIE tehnologija i održivog razvoja EE politika, su snažne preporuke EU kojima projekt CB-GREEN doprinosi.

Za vise informacija, molimo kontaktirajte:

Općina Neum
Grad Mostar
Mario Matić, voditelj EE tima   Darko Knezović, voditelj EE tima
Adresa: Kralja Tomislava bb, Neum   Adresa: Hrvatskih branitelja 2, Mostar
e-mail: ee-infodesk@neum.ba   e-mail: ee.info@mostar.ba

S poštovanjem!

Vicko Jogunica
Projekt menadžer

{rokbox album=|cbgreen| title=|Održane radionice u okviru projekta CB GREEN| thumbcount=|5|}images/vijesti/2016/cb-green10/*{/rokbox}

CB-GREEN

CB-GREEN