Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održane radionice „Energijska učinkovitost/efikasnost i obnovljivi izvori energije u javnim zgradama“ i „Građevinske, organizacijske i regulatorne mjere“

CB GREENU utorak 04.10.2016. godine održan je četvrti set radionica pod nazivima „Energijska učinkovitost/efikasnost i obnovljivi izvori energije u javnim zgradama“ i „Građevinske, organizacijske i regulatorne mjere“. Prva radionica namijenjena je  upravljačkim strukturama u tijelima javne uprave, a druga tehničkom osoblju u tijelima javne uprave. Radionice su održane u prostorijama gradske vijećnice Grada Mostara u prisustvu predstavnika tijela javna uprave, Općine Neum, Grada Mostara, relevantnih ministarstava, znanstvene zajednice, te stručnog osoblja iz javnih i privatnih poduzeća, vrtića, osnovnih i srednjih škola s područja grada Mostara i HNŽ/K. 

Predavanja su održali gosp. Ismar Jamaković, diplomirani inženjer strojarstva i gosp. Vedad Suljić, dipl ekonomist u ime tvrtke CETEOR, koja je angažirana za potrebe održavanja ovih radionica. Gosp. Jamaković je održao predavanja na teme mjerenja pri energetskim pregledima, mjerenja pri energetskim pregledima i mjerni uređaji, te je mjernim uređajem  također održana i praktična vježba na temu mjerenja pri energetskim pregledima unutar radionice „Energijskaefikasnost i obnovljivi izvori energije u javnim zgradama“. Gosp. Suljić je održao predavanje na teme koncept energetskih zadruga kao alat u lokalnom energijskom planiranju i razvoj održivog lokalnog energijskog biznisa korištenjem cirkularne ekonomije unutar radionice „Građevinske, organizacijske i regulatorne mjere“.

Cilj radionica je pružiti sveobuhvatni pregled tematike energijske učinkovitosti/efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te primjenu specifičnih znanja u javnom sektoru, a sve potkrijepljeno primjerima iz prakse. Nakon provedene edukacije očekuje se da će ciljne skupine, a uzimajući u obzir dosadašnja iskustva i razinu kompetencija, steći dodatna znanja i tehnike za uspješno provođenje nacionalnih, entitetskih, županijskih i lokalnih energetskih politika, a sve u svrhu postizanja definiranih ciljeva na svim razinama.

Radionice su organizirane unutar projekta „CB-GREEN – Prekogranično, zeleno i energetski učinkovito umrežavanje“ financira EU u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007. – 2013, a provode 6 partnerskih organizacija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je  499.066,54 EUR, odnosno 253.104,60 EUR za aktivnosti  u BiH. Cilj projekta je zaštititi i očuvati okoliš, te potaknuti uporabu održivih izvora energije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Zadarskoj županiji kroz zajedničke aktivnosti i kampanjepodizanja svijesti javnosti o   energijskoj učinkovitosti/efikasnosti (EE) i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije (OIE) u javnom sektoru.

CB-GREEN projekt je osobito u skladu s pravilima EU koje snažno promiču očuvanje prirode, energijsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Podizanje svijesti o globalnim problemima okoliša, EE informiranja, izravna smanjenje emisija gasova staklene bašte (CO2 i drugih) kroz implementaciju novih EE i OIE tehnologija i održivog razvoja EE politika, su snažne preporuke EU kojima projekt CB-GREEN doprinosi.

Za vise informacija, molimo kontaktirajte:

Općina Neum
Grad Mostar
Mario Matić, voditelj EE tima   Darko Knezović, voditelj EE tima
Adresa: Kralja Tomislava bb, Neum   Adresa: Hrvatskih branitelja 2, Mostar
e-mail: ee-infodesk@neum.ba   e-mail: ee.info@mostar.ba

S poštovanjem!

Vicko Jogunica
Projekt menadžer

{rokbox album=|cbgreen| title=|Održane radionice u okviru projekta CB GREEN| thumbcount=|4|}images/vijesti/2016/cb-green9/*{/rokbox}

CB-GREEN

CB-GREEN