Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poziv za sudjelovanje na radionicama EU projekta ”CB-GREEN – Prekogranično, zeleno i energetski učinkovito umrežavanje“

Projekt „CB-GREEN – Prekogranično, zeleno i energetski učinkovito umrežavanje“ financira EU u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007. – 2013, a provode 6 partnerskih organizacija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Cilj projekta je zaštititi i očuvati okoliš, te potaknuti uporabu održivih izvora energije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Zadarskoj županiji kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energijskoj učinkovitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije (OIE) u javnom sektoru.

CB-GREEN projekt je osobito u skladu s pravilima EU koje snažno promiču očuvanje prirode, energijsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Podizanje svijesti o globalnim problemima okoliša, EE informiranja, izravno smanjenje emisija stakleničkih plinova (CO2 i drugih) kroz implementaciju novih EE i OIE tehnologija i održivog razvoja EE politika, su snažne preporuke EU kojima projekt CB-GREEN doprinosi.

U okviru projekta CB-GREEN, između ostalog, izrađeni su Akcijski planovi energijski održivog razvoja (SEAP) za Općinu Neum i Grad Mostar. Navedenim dokumentima Općina Neum i Grad Mostar obvezali su se na smanjenje potrošnje emisije stakleničkih plinova, a edukacija u sklopu projekta CB-GREEN upravo će javnoj upravi poslužiti da svoju ulogu u ispunjenju europskih ciljeva unaprijedi i da svojim primjerom motivira i druge dionike da svoje djelovanje unaprijede i time doprinesu ispunjenju ciljeva.

Edukacijski program je dizajniran tako da pruža razumljiv pregled trendova na području energetske učinkovitosti  i obnovljivih izvora energije (OIE) uz suglasnost prema potrebama ciljanih skupina (posebno EE timova, ali također uključujući javni sektor iz HNŽ) definiranih projektom. Radionice predviđaju sveobuhvatni pregled tematike EE i OIE, te primjenu specifičnih znanja u javnom sektoru, a sve potkrepljeno primjerima iz prakse. Nakon provedene edukacije očekuje se da će ciljne skupine, a uzimajući u obzir dosadašnja iskustva i razinu kompetencija, steći dodatna znanja i tehnike za uspješno provođenje nacionalnih, entitetskih, županijskih i lokalnih energetskih politika, a sve u svrhu postizanja definiranih ciljeva na svim razinama.

CB-GREEN

CB-GREEN