Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavijest vezana za trenutno stanje i promjene u registru poljoprivrednih gospodarstava i klijenata

Obavijest vezana za trenutno stanje i promjene u registru poljoprivrednih gospodarstava i klijenata

Ovih dana je Služba za gospodarstvo i financije uputila, na osnovu Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (Sl. Novine br. 42/08 od 09.07.2008. godine), Obavijest svim nositeljima poljoprivrednih gazdinstava da su dužni navedenoj Općinskoj službi javiti podatke o:

 

a) Trenutnom stanju na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,

b) Promjenama stanja na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,

c) Trenutno stanje vrste i brojnog stanja stoke, kao i

d) Promjene stanja vrste i brojnosti stoke.

Napominjemo da se poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu prijaviti samo jednom u tekućoj godini.

Promjena zemljišnog posjeda i osnov korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.) javlja se u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Promjena nositelja porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštenog lica u pravnom licu koji je nositelj poljoprivrednog gazdinstva javlja se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Promjena sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gazdinstva, promjena računa banke javlja se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Promjena članova poljoprivrednog gazdinstva javlja se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Potrebno je da za elemente iz točke a), b), c) i d) dođete i iste prijavite nadležnoj općinskoj službi do 31.03.2016. godine, počevši od 16.03. 2016. godine da bi se iste mogle blagovremeno unijeti u Registar radi ostvarivanja novčanih potpore sa viših razina vlasti za 2016. godinu. Nositelji poljoprivrednih gazdinstava koji se ne odazovu ovom pozivu neće moći aplicirati i ostvariti novčane potpore sa viših razina vlasti za 2016. godinu.

Za sva dodatna pitanja:

  • kontakt telefon je: 036-880-226
  • kontakt osoba: Ivona Šimić