Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje i dopunu javne rasvjete na području općine Neum u 2016. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”OD LUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje i dopunu javne rasvjete na području općine Neum u 2016. godini“.

DOKUMENTACIJA:

OD LUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBA – ELEKTROMATERIJALA I USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE I DOPUNU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE NEUM U 2016. GODINI