Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu novog putničkog vozila za potrebe Općine Neum

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu novog putničkog vozila za potrebe Općine Neum“.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU NOVOG PUTNIČKOG VOZILA ZA POTREBE OPĆINE NEUM